Prodej pozemku 13 863 m², Týnec nad Sázavou

Prodej pozemku 13 863 m² vhodného k zemědělskému využití, chovu zvířat, nebo jako investice, v Týnci nad Sázavou, k.ú. Pecerady.

cena 1 484 700 Kč

Pozemek 13 863 m² v těsné blízkosti zástavby a sítí, Týnec nad Sázavou

Pozemek 13 863 m², Týnec nad Sázavou, Pecerady

Cena pozemku 1 484 700 Kč

PRODÁNO

Pozemek Týnec n. Sáz., Pecerady

Celková výměra: 13 863 m²
Přibližné rozměry: max 224x80 m
Terén: svažitý
Porost: náletové dřeviny a traviny
Stavba / objekt: NE
Možnosti využití: dle ÚP
Voda: možnost připojení a vrtu
Elektřina: možnost připojení

Cena pozemku: 1 484 700 Kč

ID zakázky: 210302-101

Popis pozemku

Ve výhradním zastoupení majitelů vám nabízíme prodej pozemku o celkové výměře 13 863 m², v lokalitě těsně navazující na zástavbu, v Týnci nad Sázavou, k.ú. Pecerady. Tato klidná a sympatická část obce se nachází na východ od centra města. Pozemek leží mezi silnicemi na Zbořený Kostelec a Pecerady, kousek od řeky Sázavy, a je z něj pěkný výhled do okolí. Centrum města je odtud vzdálené přibližně 1,5 km, do Benešova je to cca 10,5 km a na okraj Prahy je to necelých 30 kilometrů.

Pozemek je svažitý a jeho horní část lemuje smíšený les. Spodní částí navazuje na zástavbu a silnici, z pravé strany sousedí podobné louky a pastviny. Pozemek má tvar nepravidelného mnohoúhelníku s max. délkou cca 224 m a max. šířkou cca 80 m. Vstup na pozemek je možný ze tří stran.

Pozemek je vhodný například k zemědělskému využití, chovu hospodářských zvířat, nebo jako investice (do budoucna není vyloučena změna využití).

Podle platného Územního plánu Týnce nad Sázavou je pozemek vedený jako NZ - plochy zemědělské půdy - trvalé travní porosty.

Hlavní využití: plochy sloužící výhradně k hospodaření na zemědělském půdním fondu.

Přípustné jsou: zemědělská prvovýroba na ZPF, včetně intenzivních forem na pěstitelských plochách; ochranná a izolační zeleň; mezní porosty; liniové stavby dopravní a technické infrastruktury; zalesnění svažitých pozemků; doprovodná zeleň na mezích, při vodotečích a cestách; stavby pro zemědělství, lesnictví, vodní hospodářství, těžbu nerostů, pro ochranu přírody a krajiny; umisťování dočasných staveb pro letní odchov hospodářských zvířat, mobilní včelíny apod.; územní systém ekologické stability; revitalizace vodních toků a výstavba malých nádrží v neurbanizovaném území; účelové cesty; zalesňování zemědělských pozemků; zařízení důležitá pro polní závlahy, rybníky, odvodňovací příkopy, hráze sloužící k ochraně před zamokřením nebo zátopou, ochranné terasy a vegetační úpravy zabraňující erozi, protipovodňová opatření, stavby zvyšující retenční schopnost území a biologické dočišťovací rybníky apod.

Inženýrské sítě se nacházejí v těsné blízkosti hranice pozemku.

GPS souřadnice: 49.8338336N, 14.6009817E

Celková výměra pozemku je dle KN 13 863 m².

V Listu vlastnictví je pozemek vedený jako trvalý travní porost.

Velkou výhodou pozemku je dobrý přístup, dostupnost připojení sítí a poloha na pěkném místě s hezkým výhledem do okolí.

Uvedená cena je včetně provize, kompletního realitního a právního servisu, advokátní úschovy kupní ceny a vkladu do Katastru nemovitostí.

! PRODÁNO !

Chcete si na koupi pozemku půjčit?

 

Máte zájem o prohlídku?

Vyplňte a odešlete formulář nebo volejte tel.: 608 662 200

Pro upřesnění termínu prohlídky Vás brzy zkontaktujeme. *hvězdičkou označené položky jsou povinné.

Líbí se Vám tento pozemek?

Dejte mu lajk, nebo ho sdílejte. Nebo udělejte obojí 🙂